Bông khoáng dạng ống

Bông khoáng dạng ống định hình Rockwool bền chắc không cháy, không bắt lửa. Thường được dùng cho đường ống bảo ôn nóng, bảo ôn lạnh. Tỉ trọng của bông khoáng định hình khoảng từ 90 – 100 kg/m3.

Ống định hình Rockwool được thiết kế và đặc chế để đáp ứng được những điều kiện sử dụng theo yêu cầu trong việc tiết kiệm năng lượng, cách nhiệt, cách âm và chống cháy cho hệ thống đường ống.

Thông số tham khảo

Đường kính ông thép Đường kính trong bông khoáng ống Chiều dầy
mm (“) mm 30 40 50 60 80 100 120 150 200
15 1/2″ 22 v v v v v v
20 3/4″ 27 v v v v v v
25 1″ 34 v v v v v v
32 1 – 1/4″ 43 v v v v v v
40 1 – 1/2″ 48 v v v v v v
50 2″ 60 v v v v v v
65 2-1/2″ 76 v v v v v v
80 3″ 89 v v v v v v
90 3-1/2″ 106 v v v v v
100 4″ 114 v v v v v v v v
125 5″ 140 v v v v v v v v
150 6″ 169 v v v v v v v
200 8″ 219 v v v v v v v
250 10″ 273 v v v v v v v
300 12″ 325 v v v v v v v