TỐT HƠN CHO ĐẠI LÝ

Từ bao bì luôn được cải tiến và nâng cấp công nghệ nén của chúng tôi, những thay đổi mới nhất mà chúng tôi đã thực hiện được thiết kế để làm cho các sản phẩm không cháy, sản phẩm bông khoáng của chúng tôi đã tốt nay còn tốt hơn nữa.

Tốt hơn cho bạn, bởi vì việc lựa chọn, sử dụng, bảo quản và xử lý vật liệu cách nhiệt của bạn dễ dàng hơn. Và tốt hơn cho thế giới, bởi vì cùng nhau, chúng ta đang giảm lượng khí thải carbon của mình hơn nữa.

Tốt hơn cho bạn, tốt hơn cho thế giới​

Luôn cải tiến sản phẩm

Chúng tôi luôn luôn cải tiến sản phẩm, giúp khách hàng dễ dàng chọn lựa và dễ dàng thi công hơn.

Chúng tôi tạo ra các sản phẩm phù hợp với những công trình khác nhau tạo điều kiện cho khách hàng lựa chọn sản phẩm với nhiều mục đích sử dụng khác nhau.

Vận chuyển dễ dàng

Chúng tôi sử dụng công nghệ nén tốt nhất và đẩy mạnh hơn nữa để tối đa hóa khả năng cách nhiệt mà bạn nhận được trong mỗi kiện hàng.

Bạn có thể lưu trữ nhiều sản phẩm hơn trên một diện tích, đồng thời cũng dễ dàng xử lý và vận chuyển hơn - dù trên đường hay bằng tay.

Hỗ trợ cho đại lý

Để giúp đại lý cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng của mình, chúng tôi đã tổng hợp tất cả các sản phẩm, tài liệu và thông tin liên quan mà chúng tôi thấy sẽ giúp ích cho các đại lý khi bán sản phẩm cách nhiệt bông khoáng Remak® Rockwool của chúng tôi.