CHO MỘT THẾ GIỚI TỐT HƠN

Tính bền vững

Chúng tôi luôn xác định tính bền vững là trung tâm, là trái tim mọi hành động.  Các sản phẩm của chúng tôi giúp tiết kiệm năng lượng, giảm lượng khí thải và được thiết kế để đảm bảo các tòa nhà tốt cho môi trường và giữ cho mọi người khỏe mạnh, an toàn.

Trong thập kỷ qua, chúng tôi đã đạt được những thành công nhất định theo định hướng bền vững và chúng tôi tự hào về cách chúng tôi đã thay đổi công ty của mình, giúp đỡ đồng nghiệp, cộng đồng và khách hàng và giảm tác động của chúng tôi đến môi trường.

Chúng tôi cần xây dựng dựa trên những thành công của mình. Chúng tôi phải làm được nhiều điều hơn nữa cho xã hội và cho môi trường.  Đó là lý do tại sao chúng tôi đã tạo ra chiến lược bền vững mới của mình.

Chúng tôi gọi chiến lược mới là  ‘VÌ MỘT THẾ GIỚI TỐT HƠN’  vì nó được xây dựng dựa trên sự thành công của  tuyên bố sứ mệnh của chúng tôi : “Tầm nhìn của chúng tôi là dẫn đầu trong công cuộc tìm kiếm các giải pháp cách nhiệt sạch và an toàn cho một thế giới tốt đẹp hơn”

Chiến lược của chúng tôi

 Chiến lược tham vọng cho tương lai của chúng tôi tập trung vào 4 mục tiêu bền vững chính:

Đặt sự phát triển và an toàn của cộng đồng và con người là ưu tiên hàng đầu

Giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của việc sản xuất đến môi trường.

Làm được nhiều hơn với chi phí ít hơn

Kiến tạo nên những công trình bền vững