GIỚI THIỆU

VỚI HƠN 12 NĂM KINH NGHIỆM TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP CÁCH NHIỆT, CHÚNG TÔI ĐANG DẪN ĐẦU VỀ TÌM KIẾM CÁC GIẢI PHÁP CÁCH NHIỆT THÔNG MINH CHO MỘT THẾ GIỚI TỐT ĐẸP HƠN.

Mục tiêu của chúng tôi

Sứ mệnh của chúng tôi là thách thức tư duy thông thường, vượt qua giới hạn bản thân và sáng tạo các giải pháp cách nhiệt định hình nên cách chúng ta sống và xây dựng trong tương lai, quan tâm đến những người tạo ra sản phẩm, những người sử dụng sản phẩm và cả hành tinh của chúng ta.”

Thách thức

Chúng tôi thách thức giới hạn bản thân, phát triển các khái niệm mới và cách suy nghĩ mới về cách nhiệt và công trình.

Thách thức

Chúng tôi thách thức giới hạn bản thân, phát triển các khái niệm mới và cách suy nghĩ mới về cách nhiệt và công trình.

Quan tâm

Chúng tôi quan tâm đến những gì thực sự quan trọng: con người, khách hàng, cộng đồng của chúng ta và cuối cùng là hành tinh của chúng ta.

Tầm nhìn của chúng tôi

“Tầm nhìn của chúng tôi là dẫn đầu sự thay đổi trong các giải pháp cách nhiệt thông minh hơn. Khát vọng của chúng tôi là trở thành đối tác cách nhiệt đáng tin cậy nhất trên thế giới, cung cấp các giải pháp và dịch vụ cách nhiệt hiệu suất cao và thông minh cho một thế giới tốt đẹp hơn.”