Bông khoáng dán bạc

Bông khoáng dạng dán bạc là một dạng thành phẩm khác của bông khoáng. Những thành phẩm dạng ống, dạng cuộn, dạng tấm được bọc bởi lớp bạc ngoài bề mặt.

Sản phẩm Bông Khoáng dạng dán bạc được ứng dụng cho những công trình có tính chất đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao. Tăng hệ số cách âm, cách nhiệt, chống nóng cho công trình.

Dạng cuộn dán bạc

bong-khoang-dan-bac-cuon

Dạng tấm dán bạc

bong-khoang-dan-bac-tam

Dạng cuộn dán bạc

bong-khoang-dan-bac-ong