Phòng nghe nhạc và giải trí đa năng – Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TP.HCM